Archive for the ‘ Społeczeństwo ’ Category

Od kilku miesięcy trwa publiczna dyskusja o poszerzeniu dotarcia młodych prawników do zawodów prawniczych. Niektórzy sadzą, że liczniejsza ilość adwokatów zmniejszy ceny usług, inni iż wpłynie źle na stan usługi prawniczej.
Za czasów rządów PiS-u publikowane były pomysły ograniczenia wpływu korporacji i ułatwienia w ocenianiu egzaminów. Dzisiaj czas na inny projekt, jaki przysporzy adwokatom konkurencji.
Ministerstwo Sprawiedliwości sugeruje, żeby radcowie prawni będą zastępować sądzonych w procesach karnych . Pomysły te krytykują Adwokaci .
Zapis modyfikacji w kodeksie postępowania karnego zaraz będzie skierowany do dyskusji resortowych, co oznacza, że w krótce zajmie się nim rząd.
Gdy projekty będą uchwalone, adwokatom dojdzie konkurencja w postaci blisko 25 tysięcy radców prawnych. Dotychczas ich możliwości występowania w sprawach karnych są niewielkie.
Resort Sprawiedliwości proponuje, aby radcowie mogli reprezentować pokrzywdzonego, powoda i oskarżyciela posiłkowego, oraz także osoby niezwiązane, np. świadków lub podejrzanych. Ci ostatni mogą wziąć pełnomocnika np. w czasie przeszukania, teraz mógłby nim być też radca.
Adwokaci mają mieć wyłączność na reprezentację oskarżonych w postępowaniach karnych.
Radcowie nie kryją satysfakcji ze zmian. Teraz możemy reprezentować jedynie w dochodzeniu roszczeń majątkowych. Trzy lata walczyliśmy o dopuszczenie nas do pozostałych spraw karnych. Spodziewa się, że dopuszczenie radców do spraw karnych zwiększy konkurencję w branży usług prawniczych, a dalej obniżka ceny.
Pomysł nie podoba się adwokatom. To następny krok w kierunku postępującej likwidacji odrębności dwóch zawodów prawniczych. Dzieje się to wbrew stanowisku adwokatury, która podkreśla zasadniczą róznicę wynikającą z innego systemu edukacji, praktyki oraz standardów obydwu zawodów. Wskazywanie się na poprawienie szerszego dostępu do pomocy prawnej aby przeprowadzać sprawy karne to czysta demagogia. Nasze własne statystyki wskazują, że adwokatura potrafi zapewnić wystarczający. Sąd Najwyższy potwierdził, że radcowie nie są pod względem edukacji wystarczająco przygotowani do reprezentowania oskarżonych w procesie karnym. Braki takie wukazuje niewielka grupa radców, którzy działają jako obrońcy w sprawach o wykroczenia. Pomysłodawca powinien gruntownie przemyśleć, czy w takiej sytuacji pomoc prawna pokrzywdzonego będzie należyta. Zdaniem sądu na początku należałoby nałożyć na radców odpowiednie obowiązki edukacyjne, a dopiero po tym wprowadzać nowelizacje ustaw.

 

Samo uprawianie pola nie jest pracą łatwą i wymaga naprawdę ogromnego wkładu fizycznego. Przychodzi jednak każdego roku taki okres, że ciężka praca zaczyna pokazywać swoje plony w postaci płodów rolnych. Przychodzi więc czas na czerpanie korzyści majątkowych z uprawy pola. (more…)

 

Bycie stroną oskarżoną w sądzie nie należy oczywiście do żadnych przyjemności. Musimy wtedy za wszelką cenę bronić się przed zarzutami oskarżenia oraz przedstawiać coraz to mocniejsze dowody na to, że jesteśmy niewinni. Gorzej sytuacja wygląda wtedy, kiedy jednak jesteśmy winni zarzucanych nam czynów. Wtedy już adwokat szczecin może być dla nas bardzo pomocny. Osoba ta posiada bardzo dobre pojęcie o prawie i doskonale wie w jaki sposób rozmawiać w sądzie. Potrafi ona zadawać dobre pytania oraz wie jak odpowiadać na zarzuty oskarżenia tak, aby nas mocniej nie obciążyć.

Adwokat szczecin może być płatny lub darmowy. W przypadku gdy nie stać nas na taką osobę, a lądujemy na ławie oskarżonych to zostanie nam przydzielony adwokat z urzędu, czyli osoba, którą opłaca państwo. Adwokaci Ci mają zazwyczaj stałe, ryczałtowe pensje, przez co ich zapał do pracy może być marny. Porządny adwokat szczecin, którego opłacamy z własnej kieszeni ma pensję uzależnioną od wyników pracy przez co naprawdę zależy mu na tym, aby wyniki te były jak najlepsze.

 

W obecnych latach wielu Polaków podróżuje za granicę, podejmuje tam pracę i zwykle nawet zawiera związki małżeńskie. Wszystko jest dobrze dopóki się układa, gdy w małżeństwie są problemy i dochodzi do rozpadu, życie się zazwyczaj komplikuje, bo w poszczególnych krajach są inne przepisy prawne.
Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy, co ma ujednolicić przepisy prawne dotyczące orzekania rozwodów małżeństwom obcokrajowców . Kwestie prawne, gdy rozchodzę się pary z różnych państw, są zawiłe i często stwarzają nie do przebycia problemy, szczególnie gdy dodatkowo wchodzi dobro dziecka, alimenty i kwestie z tym związane.
Co roku w Unii Europejskiej rozpada się około 70 tysięcy międzynarodowych par. Często istnieje problem, jakie przepisy stosować w przypadku rodzin pochodzących z innych krajów . Unia Europejska nie posiada uprawnień w takich kwestiach jak rozwody. Brak też uniwersalnych rozporządzeń.
Parlamentrzyści określili chęć poprawy dostępu do sądów a także stworzenia sposobności wyboru pmiędzy dwoma systemami sądowniczymi i prawnymi w krajach małżonków . Podkreślają , iż kwestią priorytetową powinien być dostęp do pełnej i rzetelnej informacji.
UE zobowiązał Komisję do regularnego zamieszczania informacji w publicznym systemie serwisie w sieci. Posłowie sugerują również wprowadzenie przepisów chroniących małżonków przed sytuacją, w której jeden z małżonków lepiej znających prawo w swoim państwie, będzie starał się uzyskać efekt dzięki szybkiemu przeprowadzeniu sprawy rozwodowej. UE zwraca też uwagę, że dobro dziecka ma być sprawą prirytetową przy wyborze stosowanego prawa.

 

Prawnicy długu rozliczeniowego mogą pomagać zrozumieć sytuację i podać informacje na temat zalet i wad rozliczenia zadłużenia. Mogą zagwarantować Ci profesjonalne doradztwo działania najbardziej odpowiednich przedsięwzięć do podjęcia decyzji na podstawie osobistych okoliczności. Każdy prawnik długu rozliczenia posiada bardzo wiele umiejętności jak można rozwiązać dług. Jak można go rozciągnąć, co jest dobre dla obu stron, a co jest mało opłacalne. Prawnicy jednak trudnią się i w innych dziedzinach. Osoby uczestniczące w wypadkach samochodowych często posiadają szkody z tytułu uszkodzenia mienia i uszkodzenia ciała. Auto adwokat pracuje z takimi ludźmi, aby odzyskać odszkodowanie do ich własności i zadość uczynienie kosztów uszkodzenia ciała. Auto prawnicy wykorzystywani są do rozstrzygania spraw z giętymi błotnikami, zadrapaniami i zarysowaniami. Auto prawnicy są w stanie również obsługiwać przypadki, w których pojazdy są całkowicie zniszczone, a ludzie giną lub są ciężko rannych. Samochodowy radca prawny kontaktuje się również w naszym imieniu do firm ubezpieczeniowych etc.