8211; maksymalny termin ważności 3 lata
Świadectwo Sanitarno Higieniczne Rosji na produkcję maksymalny termin ważności 5 lat
Celem obniżenia kosztów certyfikacji w Rosji, można przejść skróconą procedurę certyfikacji i pozyskać certyfikaty z terminem ważności -1 rok

8212; Eksport do Rosji
Certyfikacja w Rosji.&

Towary eksportowane do Rosji - obowiązkowy Certyfikat GOST-R

-maszyny i urządzenia,
-wyroby elektryczne,
-wyroby elektroniczne,
-przyrządy i technika medyczna,
-środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych,
-surowce mineralne,
-wyroby przemysłu lekkiego,
-opakowania, drewno,
-wyroby pirotechniczne,
-nawozy, środki owado i grzybobójcze,
-weterynaryjne
-preparaty biologicze,
-produkty rolno-spożywcze,
-wyroby tytoniowe,

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.